Prijzen


Algemeen - Huurpijzen - Huurovereenkomst - Betaling - Zorg voor huis en omgeving - Beschadiging - Eindschoonmaak - Aaansprakelijkheid - Verhaal - Ontvangst per plaatse - Annulering en wijziging

 

ALGEMEEN

*Deze reserveringsvoorwaarden zijn bindend zowel voor de verhuurder als voor de huurder. De huurder verplicht zich contractueel het vakantiehuis ter beschikking te stellen overeenkomstig met de beschrijving


HUURPRIJZEN

- Buiten de schoolvakanties:


    ° Weekend: vrijdag 16h00 tot en met maandag 10h00: vanaf 450 €

    ° Mid-week: Maandag 16h00 tot en met vrijdag 16h00: vanaf 450 €

    ° Week: vrijdag 16h00 tot en met vrijdag 10h00: vanaf 600 €

                 maandag 16h00 tot en met maandag 10h00: vanaf 600 €

- Tijdens de schoolvakanties:


    ° Weekend: vanaf 550 €

    ° Mid-week: vanaf 550 €

    ° Krokusvakantie: vanaf 750 € per week

    ° Paasvakantie: vanaf 750 € per week

    ° Zomervakantie: vanaf 750 € per week

    ° Herfstvakantie: vanaf 750 € per week

    ° Kerstvakantie: vanaf 750 €per week

- Verplichte eindschoonmaak: 75 € (zonder huisdieren) -  95 € (met huisdieren)                                      

HUUROVEREENKOMST

- Na de reservering ontvangt u uw huurovereenkomst. Binnen één week na ontvangst stuurt u deze 
huurovereenkomst ondertekend aan de verhuurder terug. Bij ondertekening bent u, evenals de verhuurder, verplicht u te houden aan de bepalingen van de huurovereenkomst, in het bijzonder aan de betalingstermijnen van de huursom welke in de huurovereenkomst zijn vermeld.

- In de huurovereenkomst zijn volgende gegevens vastgesteld: naam van uw vakantiehuis, 
huurperiode, maximaal aantal personen voor overnachting, de huurprijs, de servicekosten die u ter plaatse moet afrekenen.

BETALING

- Borg: er wordt een borgsom van 300 € gevraagd. Deze wordt een 10-tal dagen na uw verblijf terug gestort.


- Verblijfsticket als betalingsbewijs: zodra de huursom betaald is, ontvangt u een verblijfsticket als 
bewijs. Dit verblijfsticket vermeldt de naam en het adres van de huisbeheerder waar u de sleutel op kunt halen, het adres van het vakantiehuis, de servicekosten die volgens de huurovereenkomst ter plaatse moeten betaald worden.

ZORG VOOR HUIS EN OMGEVING - BESCHADIGING - EINDSCHOONMAAK - AANSPRAKELIJKHEID - VERHAAL

- Het gehuurde vakantiehuis dient door u met de vereiste zorg en zorgvuldigheid te worden 
bewoond, met in achtneming van de rust voor de omgeving. Indien de huurder zich niet als een goede huurder gedraagt of ernstige hinder of last veroorzaakt voor zijn omgeving, kan hem de verdere toegang tot het vakantiehuis worden ontzegd, en de huurovereenkomst als ontbonden worden beschouwd zonder aanspraak om restitutie van de huursom. Indien de huurder schade toebrengt aan het gehuurde huis en/of inventaris, dient dit onmiddellijk aan de beheerder te worden vergoed. U bent aansprakelijk voor de door u veroorzaakte schade, ook indien deze schade pas na u vertrek geconstateerd wordt. Het is verboden het huis te bestemmen voor het   uitoefenen van een beroepsactiviteit die valt onder de toepassing van de handelswet. De huurder zal zijn hoofdverblijfplaats niet vestigen in het gehuurde pand.

- Eindschoonmaak: U dient bij aanvang van u verblijf de schoonmaakkosten te betalen aan de 
huisbeheerder. U moet zelf de afwas doen.

- Linnengoed: U dient zelf linnengoed mee te nemen. Mocht u bedden zonder lakens beslapen, dan 
kan de huisbeheerder u de stoomkosten voor het beddengoed in rekening brengen.

- Huisdieren: Er zijn huisdieren toegelaten ( max. 2)


- Wettelijke aansprakelijkheid: de huurder wordt er op gewezen er goed aan te doen zijn wettelijke
 aansprakelijkheid, in geval van door hem veroorzaakte brand van het betrokken huis te verzekeren.

- Verhaal: de huurder zal tegen de verhuurder enkel verhaal mogen uitoefenen bij toevallig stil-
vallen of aan hem te wijten slechte werking van de apparaten en diensten indien bewezen is dat hij, na erover te zijn ingelicht, geen maatregelen getroffen heeft om er aan te verhelpen.

 ONTVANGST TER PLAATSE

- Tenzij anders op uw verblijfsticket is vermeld, dient de aanvang van het verblijf en het ophalen
 van de sleutels altijd ‘s middags tussen 16h00 en 18h00 te geschieden. Bij aankomst buiten deze tijden, dient u zelf een afspraak te maken met de huisbeheerder ( adres en telefoonnummer op   het verblijfsticket). U dient de woning voor 10h00 op de vertrekdag vrij te maken.

- De huisbeheerder heeft de taak ervoor te zorgen dat het gehuurde huis schoon en ordelijk aan
 u wordt opgeleverd. Op-en aanmerkingen hierover dient u onmiddellijk aan de beheerder kenbaar te maken.

ANNULERING EN WIJZIGING

- Annulering en wijziging door de huurder:


     ° Indien de huurovereenkomst wordt geannuleerd door de huurder zijn volgende bedragen verschuldigd :

  a)bij annulering tot 42 dagen voor de dag van de aankomst: 30% van het huurbedrag


   b)bij annulering vanaf de 42ste dag tot de 28ste dag voor aankomst: 60% van het huurbedrag


   c)bij annulering vanaf de 28ste dag tot de dag van aankomst: 90% van het huurbedrag


   d)bij annulering op de dag van aankomst of later: het totale huurbedrag   


     ° De huurder kan bij annulering een ander geschikte gegadigde aanwijzen om zijn plaats te laten innemen voor dezelfde huurperiode. Deze wijziging moet aan de verhuurder medegedeeld worden.

- Annulering door de verhuurder:


     ° De verhuurder is gerechtigd het huurcontract als ontbonden te beschouwen in één van de volgende gevallen:

                 a)de verhuurder heeft- ook na aanmaning- zich niet gehouden aan de overeengekomen betalingstermijnen


                 b)de huurder houdt zich niet aan deze huurvoorwaarden gedurende het verblijf in het vakantiehuis.


                 c)in alle bovenstaande gevallen is de huurder de bijbehorende annuleringskosten verschuldigd.


    ° De verhuurder is gerechtigd het huurcontract ten aller tijde te verbreken.

- Annulering door overmacht :


a) in geval van overmacht zoals oorlog, staking, natuurramp, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van één van de eigenaars, e.d.  kan de verhuurder zonder schadevergoeding de huur annuleren. In alle gevallen doet de huurder afstand van verdere rechten.

 

© Iris Van Den Haute 2014